למכירה מלון בתל אביב, 120 חדרים עם אפשרות השבחה.

Category: נדל"ן מניב