למכירה קרקע חקלאית בצמוד לשכונת קרית אליעזר חדרה.

Category: קרקעות חקלאיות