למכירה 50 דונם חקלאי פרטי טאבו בגדרה.

Category: קרקעות חקלאיות