למכירה קרקע ביעוד דיור מוגן/בית אבות/בי״ח סיעודי בצפת

Category: קרקעות לבניה