נמצאת בתוכנית לפני הפקדה. מקודמות ע"י העירייה כבר מסומנת כצהוב.