למכירה מבנה בשלמות – נדל"ן מניב! 7% תשואה. תב"ע למגוון שימושים כולל אפשרות להשביח את הנכס (זכויות בניה שלא נוצלו).