למכירה קרקע חקלאית שממוקמת באזור תעשייה החדש גדרה. לא שולם השבחה. נמכרת במצבה הנוכחי.