מגרש עם זכויות בניה של 6,000 מ"ר למגורים/מסחר. השטח ממקום באחד האזורים היותר מיוחדים של פתח תיקווה
דילוג לתוכן