מגרש 1,840 מר, לבניית 44 יח'. כ- 4,100 מ"ר עיקרי + 980 מ"ר מסחר.
דילוג לתוכן